Gjelder taushetsplikten for de foreldrene som er i FAU?

Ja, taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og medlemmer av utvalg og råd, som samarbeidsutvalget og FAU. Den gjelder også for klassekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler og andre turer arrangert av skolen, får kjennskap til taushetsbelagte personlige opplysninger, eller andre opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven.

Elevrepresentanter i samarbeidsutvalget skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikten behandles i samarbeidsutvalget (Opplæringsloven § 11-1). Dersom elevrepresentanter, for eksempel i elevrådet, likevel får opplysninger som omfattes av taushetsplikten, så har også de taushetsplikt.

Taushetsplikten gjelder ikke dersom det er foreldrene og ikke skolen som er arrangør.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev