Foreldremøter i skolen

foreldremøte
På bildet ser du foreldre som følger spent med på informasjon fra lærer.

“Skolen skal arrangere foreldremøter hver høst, like etter skolestart, for å informere om skolen, innholdet i opplæringen, hvordan foreldre kan medvirke, rutiner og andre ting som kan være relevante for foreldrene”.

Dette sier forskriften til opplæringsloven. Tett og god dialog mellom skolen og foreldrene er viktig for barns læring og trivsel i skolen og foreldremøtene er en god arena for dette. Gode foreldremøter er preget av dialog, ikke bare informasjon fra skolen. Da er foreldrenes engasjement viktig. Denne artikkelen er for deg som skal på foreldremøte på skolen.

Hva er målet med foreldremøte på skolen?

 • Informasjon fra skolen; innhold i opplæringen, trivsel i klassen, viktige temaer gjennom semesteret, hva skjer utenom skoletid, retningslinjer og utfordringer.
 • Dialog med foreldrene, hvordan kan foreldrene påvirke skolehverdagen og hvordan blir samarbeidet så godt som mulig?
 • God anledning til at foreldre kan bli kjent, knytte kontakt og utveksle erfaringer.

Fem tips til deg som skal på foreldremøte:

 1. Still spørsmål. For eksempel:
  – Hva kan vi foreldre gjøre for best mulig følge opp skolearbeidet hjemme?
  – Har skolen noen forventninger til oss foreldre?
  – Hva kan foreldre vente av skolen?
 2. Forbered deg godt slik at du vet hva du lurer på.  Spør hvis ikke du får svar i løpet av møtet.
 3. Snakk med andre foreldre i forkant. Er dette en sak som bare gjelder ditt barn, eller er det andre med samme erfaring?
 4. Hva med å sette deg ved siden av en du ikke har snakket så mye med før? Foreldremøter er en gyllen anledning til å bli kjent med nye foreldre.
 5. Engasjer deg! Kunne du tenke deg et verv i samarbeidsutvalg eller i FAU? Disse representantene velges gjerne ut på foreldremøte og det kan være lurt å ha tenkt gjennom i forkant om dette kan være noe for deg.

Kom gjerne med forslag til skolen, kontaktlærer eller FAU om hvordan dere ønsker et godt foreldremøte skal være. Her er noen eksempler:

 • Lærerne og foreldrene kan samarbeide om planleggingen av foreldremøtene Klassekontakten kan for eksempel be de andre foreldrene komme med innspill til tema.
 • Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene kan bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer.
 • Skolen eller FAU kan gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldrene i forkant av møtet, slik at det er enighet om hva som skal stå på agendaen og at det er relevant for flest mulig.

Mange skoler opplever at interessen for foreldremøtene minker ettersom elevene blir eldre. Derfor er det ekstra viktig å involvere alle foreldrene i å lage gode foreldremøter som oppleves som nyttige, og å legge til rette for at alle kan komme.

FUGs kortfilm om foreldremøter

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev