Søk om støtte til arbeid mot mobbing

Gutt som er utestengt, mobbet, mobbing, krenket, erting
Bildet viser en gutt som står ensom og ser på andre elever som har det gøy.

FUG er en av 15 organisasjoner i Partnerskap mot mobbing. Sammen jobber vi for å gi barn og unge en oppvekst uten mobbing. Sjekk hvordan du kan søke om prosjektmidler til tiltak mot mobbing.

Fire ganger i året deler Partnerskap mot mobbing ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser. I 2024 ligger det 1,7 millioner kroner i den såkalte partnerpotten. Ved starten av august 2024 er det fortsatt 279 000 kroner igjen.

Midlene er tiltenkt prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser. Eksempler på søkere kan være lokale FUG, FAU fra en skole eller kommunale foreldreutvalg. Det spiller ingen rolle om tiltakene er små eller store, om søker er lokal eller nasjonal, så lenge prosjektet bidrar til å nå partnerskapets mål:

 1. Å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden.
 2. At barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.
 3. Å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

Kriterier for å få støtte

Vi anbefaler de som vurderer å søke til å kontakte FUG eller en av de andre organisasjonene i partnerskapet. Vi veileder og hjelper deg gjennom søknadsprosessen og står som ansvarlig søker.

For å få søknaden godkjent må tre kriterier innfris:

 • Prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål.
 • Minst en partnerorganisasjon står som ansvarlig søker. FUG kan stå som ansvarlig søker.
 • Det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet.

I tillegg kan følgende kriterier telle positivt på din søknad:

 • Tiltaket har bred forankring i partnerskapet.
 • Tiltaket involverer barn og unge.
 • Tiltak som kan spres til andre blir prioritert.
 • Tiltaket har stor grad av lokal eller nasjonal tilknytning.
 • Tiltaket involverer forskning som kan bidra til utvikling av arbeidet mot mobbing.

Eksempler på tidligere tildelinger

2019: Hå kommune får 60 000 kroner til en storsamling i bygda Vigrestad med fokus på inkludering og samhold. I 2020 får Utdanningsforbundet i Hå 50 00 kroner til å skape økt lokal kompetanse i arbeidet mot mobbing og bedre samarbeid om lokale tiltak i arbeidet mot mobbing. Det er opprettet ei lokal PMM-gruppe i Vigrestad på tvers av frivillige og kommunale organisasjoner.

2021: Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Stavanger og Elevorganisasjonen får 215 000 kroner til å arrangere dagskonferanse. Temaet er rehabilitering eller oppfølging etter saker hvor det har vært brudd på retten til et godt barnehage- og skolemiljø.

2022: Blå kors Kristiansand støttes med 65 000 kroner til dagskonferansen «SnakkOmMobbing». Konferansen har som mål å sette søkelys på mobbing og utenforskap og formidle nyere forskning på feltet.

2022: Sveio kommune får 30 000 kroner til prosjektet «Hallo! Adjø» som handler om overgangen mellom barnehage og skole. Ett av tiltakene som skal prøves ut er en skoleklubb for skolestartere. I skoleklubben blir det blant annet lagt opp til opplæring om mobbing og inkludering.

Søknadsfrister for 2024

 • Tirsdag 13. august
 • Tirsdag 15. oktober

Søknader til partnerpotten behandles i partnermøter. Ved innvilgede søknader forventes det at det rapporteres på tiltaket. Mer om den formelle prosessen rundt partnerpotten finner du på Partnerskap mot mobbing sin hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med oss i FUG dersom du lurer på noe. Lykke til!

LES MER OM: Mobbing – foreldrene og skolens ansvar

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev