Fysisk læringsmiljø

Gode og trygge omgivelser er viktig for at barna skal få fullt utbytte av skolehverdagen. Her kan du lese mer om hva som kjennetegner et godt fysisk læringsmiljø – på skoleveien, i skolegården og i klasserommet

Trafikksikker skolevei

Les mer

Sikkerhet i skolen

Les mer

Hva sier loven om klasserom og skolegård?

Les mer

Elevenes arbeidsmiljø

Les mer

Ergonomi i skolen

Les mer

Universell utforming

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev