FAU-representant i skolen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

FAU-møte
Bildet viser en mor som sitter i et møte på en skole.

Alle foreldre som har barn i grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger FAU-representant til foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU – et lovpålagt organ

FAU er et lovpålagt arbeidsutvalg som velges av foreldrerådet. Utvalget skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø. Det er rektor som har ansvaret for at skolen har et FAU, men hvordan FAU er satt sammen, hvem som velges som foreldrerepresentanter til FAU og hvordan arbeidet organiseres varierer fra skole til skole.

Klassekontakt og FAU

Klassekontakt, også kalt foreldrekontakt, er et bindeledd mellom foreldregruppen og kontaktlæreren, og det velges gjerne to klassekontakter i hver klasse. I små klasser er det vanlig at klassekontakten også er FAU representant, men dette er opp til foreldregruppen å bestemme. Å ha en klassekontakt er ikke lovpålagt, men er en svært nyttig funksjon i samarbeidet mellom kontaktlærer og foreldregruppen. Det er også viktig at samarbeidet mellom FAU-representantene og klassekontaktene i hver klasse fungerer godt.

LES OGSÅ: Hva gjør en klassekontakt?

Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Lytte til saker som er viktige for foreldrene
  • Informere alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Utnevne to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeide med disse. FAU-lederen skal være en av representantene i SU
  • Melde saker til SU og SMU
  • Delta på møter som kommunale foreldreutvalg (KFU) arranger (dersom kommunen har KFU)
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

LES OGSÅ: Slik sikrer du struktur og flyt i FAU-arbeidet

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev