Hva gjør klassekontakten?

Klassekontakt er ikke en lovpålagt funksjon, men er likevel viktig for et godt samarbeid mellom foreldrene og kontaktlæreren. I denne artikkelen kan du lese alt om klassekontakten.

Foreldrene velger en eller to klassekontakter i sin klasse i starten av skoleåret, og disse har som ansvar å være bindeledd mellom foreldrene og kontaktlæreren.   

Hvilke oppgaver har klassekontakten?

 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen, spør om innspill og ivareta deres interesser i møte med skolen.
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig i skoleåret.
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor.
 • Gi innspill til kontaktlærer; Hva synes foreldrene det er viktig å få informasjon om?
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever.
 • Organiser foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen.
 • Sørg for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og for eksempel bidra til at de kommer på foreldremøter.
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre.

Valgt til klassekontakt?

 • Avtal et møte med kontaktlæreren, hva kan dere foreldre gjøre for å hjelpe til med barnas skolehverdag?
 • Bidra i planlegging av foreldremøtene.
 • Spør om hvilke forventninger kontaktlæreren og skolen har til klassekontaktene.
 • Avtal møter gjennom året, helst i forkant av foreldremøtene.
 • Ta opp saker som foreldrene er opptatt av.
 • Spør om kontaktlæreren kan hjelpe til med å arrangere sosiale sammenkomster, og om han eller hun ønsker å være med.

Husk at du som klassekontakt i noen saker kan ha taushetsplikt. Forvaltningsloven paragraf 13 om taushetsplikt gjelder. Taushetsplikten gjelder i skolesammenheng personlige forhold. Med dette menes at taushetsplikten omfatter opplysninger både om elever, foreldrene, skolens personale og deres familier. For eksempel vil det gjelde opplysninger om en elevs slektskaps-, familie- og hjemmeforhold. Opplysninger om at en elev og familien har en sak gående med barnevernet, vil omfattes av taushetsplikten. At en elev eller hans familie mottar sosialhjelp, og opplysninger om fysiske eller psykiske problemer av en eller annen art, er andre eksempler.

Podkast: Hva gjør en klassekontakt?

PRØV EGET TRINNVIS INFOHEFTE TIL KLASSEKONTAKTEN – LES MER

LES MER OM: Foreldremøter i skolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev