Dette gjør du hvis barnet ditt mobber

Som foreldre er vi opptatt av at barna våre skal ha det trygt og godt på skolen, men hva gjør du hvis det er ditt barn som mobber andre?

Bildet vider elever som peker og gjør narr av en annen elev

Mobbing og krenkelser angår alle, og det er både foreldre og skolens ansvar å legge til rette for et trygt og godt skolemiljø. Som forelder kan det være sårt, vanskelig og ubehagelig å bli oppmerksom på at ens eget barn mobber andre.

Det viktigste er likevel å holde hodet kaldt. Ikke gå i forsvarsposisjon, men tenk at dette er noe du må ta på alvor og komme til bunns i. Husk at din reaksjon har betydning for hvordan situasjonen utvikler seg videre.

Så hva skal du si? Og hvordan skal du angripe problemet i tiden etter samtalen? Her er noen gode råd på veien

Snakk rolig med
barnet ditt

Forsøk å finne ut hvorfor barnet ditt mobber eller plager andre. Det kan være ulike grunner til det. Kanskje han eller hun ikke har det så bra? Kjefting, pekefingre og trusler fungerer uansett dårlig.

Still heller åpne spørsmål om hva som har skjedd. Lytt oppmerksomt til hvordan barnet selv oppfatter situasjonen. Kom med oppfølgingsspørsmål som «hva synes du vi bør gjøre med dette?» eller «hvorfor reagerte du som du gjorde?

Vær tydelig på at mobbing og krenkelser ikke er akseptert

Forklar klart og tydelig at det er i orden å forsvare seg selv, men at det ikke er lov å mobbe. Reflekter sammen og hjelp barnet å sette ord på følelser. Forsøk å forklare hvordan den som blir mobbet eller krenket kan oppleve det.

Still gjerne spørsmål som: «hva tror du hun tenkte da du kalte henne det?» Og «hva tenkte du?» Når barnet lærer om egne og andres følelser, forstår det også bedre sammenhengen mellom handlinger og følelser.

Vis vilje til å løse problemet

Ta kontakt med skolen og be om et møte. Vis vilje til samarbeid og dialog for å løse problemet. Ikke vent til neste utviklingssamtale eller foreldremøte. Be skolen om å følge opp situasjonen og hold hverandre løpende oppdatert om utviklingen.

Eventuelt kan du kontakte de foresatte til barnet som blir mobbet. Hjelp barnet ditt med hvordan han eller hun kan gjøre det godt igjen. Vektlegg at det kommer noe godt ut av å si unnskyld og gjøre noe positivt for andre

Vær et godt forbilde

Husk at du er barnets viktigste forbilde. Det hjelper ikke at du påpeker viktigheten av å være snill og grei, hvis du selv snakker nedsettende om folk. Snakk positivt om andre, vær raus og inkluderende.

Trenger du råd og veiledning?

Ta kontakt med oss via kontaktskjema, e-post: post@fug.no eller tlf: 477 99 200.

Lovverket angående trygt og godt skolemiljø finn du her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev