Verktøy

Her kan du laste ned materiell som er nyttig for ansatte i skolen og SFO og for deg med barn på skolen.

Samtaleduker – få foreldrene til å snakke sammen

Bildet viser et knippe av FUG sine samtaleduker. En samtaleduk bidrar til å sette i gang foreldres tanker og refleksjoner om temaer. Spørsmålene legger til rette for konstruktiv samtale, og strukturen bidrar til at alle...

Vis materiell

Foreldretips om vennskap

I samarbeid med Redd Barna har FUG og FUB laget en plakat med fem foreldretips for å motvirke mobbing og utestenging blant barn i skole og barnehage. Plakaten er oversatt til sju ulike språk og kan...

Vis materiell

Verktøykasse for FAU

Her finner FAU-representanter det som trengs for å forberede og avholde møter. Samtaleplakat, årshjul, forslag til vedtekter for FAU, innkalling, saksliste og referatmal kan tilpasses behovet til ditt FAU. Filene kan lastes ned i bunn...

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev