Verktøy

Her kan du laste ned materiell som er nyttig for ansatte i skolen og SFO og for deg med barn på skolen.

Samtaleopplegg: rett til trygt og godt skolemiljø

Gratis samtaleopplegg som skoler kan bruke i arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø. Inneholder praktisk informasjon og tips.

Vis materiell

Samtaleduker – få foreldrene til å snakke sammen

Samtaleduken bidrar til å sette i gang foreldres tanker og refleksjoner om ulike temaer. Spørsmålene og strukturen bidrar til at alle foreldre kommer til orde.

Vis materiell

Foreldretips om vennskap

I samarbeid med Redd Barna har FUG og FUB laget en plakat med fem foreldretips for å motvirke mobbing og utestenging blant barn i skole og barnehage. Plakaten er oversatt til sju ulike språk.

Vis materiell

Verktøykasse for FAU

Her finner FAU-representanter det som trengs for å forberede og avholde møter. Samtaleplakat, årshjul, forslag til vedtekter for FAU, innkalling, saksliste og referatmal kan tilpasses behovet til ditt FAU.

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev