Sekretariatet til FUG

Administrasjonen til FUG har ansvaret for den daglege drifta av FUG og arbeider med å rettleie og å gi råd til foreldre og skolar.

Administrasjonen til FUG held til i Bø i Telemark og består av kompetente rådgivarar med brei erfaring og praksis frå ulike skoler og med skole-heim samarbeid. Det er rådgivarane som svarar på førespurnadar frå foreldre.

Administrasjonen til FUG er underlagd Kunnskapsdepartementet, og flyttet i 2019 til Bø i Telemark etter mange år i Oslo.

Kontakt oss

Ansatte

Dette er administrasjonen til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Jørgen Kåsa

seniorrådgivar skole

Jørn Aabø

seniorkonsulent

Bjørnar Hagen Vika

senior kommunikasjonsrådgivar FUB/FUG

415 04 271

Asle Sandnes

seniorrådgivar skole

Asbjørn Tolo

seniorrådgivar skole

Anette Nagelhus

seniorrådgivar skole

Marianne Dahlseng

kontorleiar

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev