Sekretariatet for FUG

FUGs administrasjon har ansvaret for den daglige driften av FUG og arbeider med å veilede og å gi råd til foreldre og skolen.

Administrasjonen til FUG holder til i Bø i Telemark og består av kompetente rådgivere med bred erfaring og praksis fra ulike skoler og med hjem-skolesamarbeid. Det er rådgiverne som svarer på henvendelser fra foreldre.

Administrasjonen til FUG er underlagt Kunnskapsdepartementet, og flyttet i 2019 til Bø i Telemark etter mange år i Oslo.

Kontakt oss

Ansatte

Dette er administrasjonen til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Marianne Dahlseng

kontorleder

Anette Nagelhus

seniorrådgiver skole

Jørn Aabø

seniorkonsulent

Asbjørn Tolo

seniorrådgiver skole

Asle Sandnes

seniorrådgiver skole

Bjørnar Hagen Vika

senior kommunikasjonsrådgiver FUB/FUG

415 04 271

Turid Reiche

seniorkonsulent

Kjersti Falck

rådgiver skole

Meld deg på vårt nyhetsbrev.