Sekretariatet for FUG

FUGs administrasjon har ansvaret for den daglige driften av FUG og arbeider med å veilede og å gi råd til foreldre og skolen.

Administrasjonen til FUG holder til i Bø i Telemark og består av kompetente rådgivere med bred erfaring og praksis fra ulike skoler og med hjem-skolesamarbeid. Det er rådgiverne som svarer på henvendelser fra foreldre.

Administrasjonen til FUG er underlagt Kunnskapsdepartementet, og flyttet i 2019 til Bø i Telemark etter mange år i Oslo.

Kontakt oss

Ansatte

Dette er administrasjonen til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Jørgen Kåsa

seniorrådgiver skole

Jørn Aabø

seniorkonsulent

Bjørnar Hagen Vika

senior kommunikasjonsrådgiver FUB/FUG

415 04 271

Asle Sandnes

seniorrådgiver skole

Asbjørn Tolo

seniorrådgiver skole

Anette Nagelhus

seniorrådgiver skole

Marianne Dahlseng

kontorleder

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev