Foreldreundersøkelser

FUG gjennomfører foreldreundersøkelser for å få kunnskap og forståelse om forhold som angår hjem-skole-samarbeid. Her finner du de siste undersøkelsene våre.

Spørreundersøkelse til FAU

Høsten 2023 gjennomførte FUG ut en uhøytidelig undersøkelse for å få innblikk i rutiner, organisering og drift av FAU i norske skoler.

Vis materiell

Hva mener foreldre og lærere?

Høsten 2023 fikk foreldre og lærere bortimot tilsvarende spørsmål. Målet var å finne ut hvordan partene synes at skole-hjem samarbeidet fungerer.

Vis materiell
Undersøkelse om gratisprinsippet i norsk skole

Skolens praktisering av gratisprinsippet

Våren 2023 stilte Opinion 1000 foreldre ulike spørsmål om hvordan de opplevde skolens praktisering av gratisprinsippet.

Vis materiell
Foreldreinvolvering og inkludering forside

Foreldremedvirkning og inkludering

Høsten 2022 stilte FUG et representativt utvalg foreldre spørsmål om blant annet skolefravær og foreldremøter.

Vis materiell
Digitalisering i skolen

Digitalisering i skolen

Våren 2022 gjennomførte Opinion en foreldreundersøkelse på vegne av FUG for å spørre foreldre om hvordan de håndterer digitaliseringen i skolen.

Vis materiell
Foreldreundersøkelse - Overganger gjennom utdanningsløpet

Overganger gjennom utdanningsløpet

Høsten 2021 spurte vi 1000 foreldre om hvordan de opplevde barnet eller ungdommens siste overgang i skolen.

Vis materiell
Koronaundersøkelse 2021

Kontakt mellom skole og hjem i koronaperioden

Bildet viser forsida av undersøkelsen "Kontakt mellom hjem og skole i koronaperioden" fra 2021. Våren 2021 - året etter FUGs første undersøkelse om hjem-skole-kontakt under korona - gjorde Opinion en ny undersøkelse om temaet. LES...

Vis materiell
Kontakt mellom heim og skule i koronaperioden

Kontakt mellom skule og heim i koronaperioden

I april 2020 gjorde Opinion ei undersøking for FUG om kontakten mellom heim og skule etter tre veker med heimeundervisning.

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev