Foreldrenettverk i skolen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Foreldre kan ha behov for å diskutere utfordringer og muligheter de opplever i hverdagen til egne barn.

Et godt foreldrenettverk er derfor godt å ha og skaper trygghet for både skolebarna og foreldrene. Foreldrenettverk opprettes ofte på initiativ fra skolen gjennom foreldremøter og sosiale tilstelninger på skolen, men kan også gjerne skje på foreldrenes eget initiativ. Da er det viktig å huske på at alle må føle seg inkludert.

Hvorfor foreldrenettverk?

Foreldrenettverk legger til rette for at foreldrene blir bedre kjent med hverandre og med elevene i klassen.

Dette virker forebyggende på flere plan:  

 • Øker trivsel til både elever og foreldrene.
 • Gir tilknytning til klassen og skolen.
 • Legger grunnlaget for inkludering i det sosiale fellesskapet.
 • Gir hjelp til utvikling av felles normer og regler i foreldregruppen.
 • Man kan få eller gi beskjed til andre foreldre om ting de bør vite om eller om det er noe som har skjedd.

Vi som foreldre er våre barns viktigste støttespillere og rollemodeller. Det er et stort ansvar, og det er mye vi som foreldre skal ta standpunkt til. Da kan det være godt å ha  noen å dele erfaringer med som har barn på samme alder.

Her er noen tips til hva som kan være fint å drøfte med noen i foreldrenettverket:

 • Skjerm: Hvor mye skjermtid er ok? Og hva er greit å se på for barn i deres alder?
 • Sosiale medier: Det er viktig for foreldre å følge nøye med på hva barna gjør i sosiale medier, hvem de følger, hva de legger ut og hva de chatter om. Mye av mobbingen som skjer i dag skjer i sosiale medier, dette er vanskeligere å få informasjon om som foreldre derfor er det viktig å holde et ekstra godt øye med dette.
 • Utetider: Hvor lenge er det greit at barn på deres alder er ute om kvelden, og hva er rutinene for å si fra om hvor de er og hva de gjør?
 • Mobbing: Foregår det mobbing på eller utenfor skolen som foreldrene bør snakke om hjemme?
 • Oppgaver i hjemmet: Hvilke oppgaver bør barna ha hjemme? Kanskje får de ukepenger? Det kan være fint for barn og unge å vite at venner og klassekamerater også har plikter hjemme.
 • Konflikthåndtering: Hva er god konflikthåndtering for ditt barn? Dette er selvfølgelig individuelt, men  kan være fint å drøfte  med noen som kanskje har vært i samme situasjon eller som har det på samme måte.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev