Helseopplysninger før barnehageoppstart

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å motta helseerklæring fra barnas foreldre før barnehageoppstart.

Barn leker i sandkassen
Bildet viser ei lita jente som leker i sandkassen.

Barnehageoppstart

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen. Dette er for at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet. Det innebærer at det er barnehageeier som er ansvarlig for å motta helseerklæringen fra barnas foreldre, og dermed også behandlingsansvarlig etter barnehageloven § 50.

Helseopplysninger ved bytte av barnehage

Barnehageloven § 50 angir ikke direkte hvem som har plikt til å legge frem barnets helseerklæring, men det er klart at denne plikten retter seg mot foreldrene.

Ordlyden i barnehageloven § 50 åpner ikke for at denne plikten kun gjelder når barnet begynner i barnehage første gang. Det taler for at plikten for foreldrene også gjelder når barnet bytter barnehage.

Formålet med innhentingen av helseopplysningene er at barnehagen skal kunne legge forholdene best mulig til rette for barnet. I perioden mellom barnet begynner i barnehage første gang og til det bytter barnehage, kan mye ha endret seg når det gjelder helsen til barnet. Det betyr at helseerklæringen som ble innhentet første gang barnet begynte i barnehage ikke setter barnehagen i stand til å legge forholdene til rette for barnet i den nye barnehagen. Det taler også for at plikten til foreldrene også gjelder når barnet bytter barnehage.

Dette betyr at foreldrene må levere ny helseerklæring til den nye barnehagen ved bytte av barnehage.

Les hvordan Utdanningsdirektoratet tolker regelverket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev