Om FUB

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Vi mener at et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen skaper en trygg og god hverdag for våre minste. Målet er det samme enten du står på innsiden eller utsiden av barnehageporten; alle barn i barnehager skal få et så godt tilbud som mulig.

Når barn ikke kan være ute i barnehagetiden
3-5-åringene

Hva gjør FUB?

Vi skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ.  FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

Dette er noe av det vi i FUB jobber med:

  • Bistå foreldre om deres rettigheter og hvordan de kan påvirke barnehagehverdagen.
  • Bistå barnehager med informasjon og veiledning.
  • Være foreldrestemmen og høringsinstans for Kunnskapsdepartementet.
  • Sikre at foreldreperspektivet kommer tydelig frem i høringer og lovverk.
  • Styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.
  • Rådgivning til lokale foreldreutvalg som FAU og SU.
  • FUB får tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet hvert år. Her kan du lese vårt tildelingsbrev for 2023.
  • På lik linje med alle statlige og kommunale organ, skriver FUB hvert år en årsmelding på bakgrunn av året som har gått. Les vår årsrapport for 2022.
  • Her finner du revisjonsberetningen for 2022.

Hvem er FUB?

Foreldreutvalget for barnehager ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd sommeren 2010 og de første utvalgsmedlemmene kom sammen 1. august samme år.

FUB sin administrasjon består av kompetente rådgivere med lang erfaring fra barnehagesektoren. Vi flyttet i 2019 til i Bø i Telemark, etter ni år i Oslo.

Marianne Dahlseng

kontorleiar

Materiell for foreldre og ansatte

Her kan du laste ned materiell som er nyttig for barnehageansatte og for deg med barn i barnehage.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev