Barnehagedagen

Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Vi setter fokus på ulike temaer. Målet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagene åpner dørene for å vise fram barnehagens aktiviteter og mangfold. Dato for dagen i 2023 er 14. mars.

Barnehagedagen har blitt markert siden 2005 og setter barnehagens hverdag, aktiviteter og kvalitet i fokus. Barnehager over hele landet utnytter dagen på ulikt vis – ofte med aktiviteter der foreldre og andre blir invitert. Det er representanter fra FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som bestemmer temaet for Barnehagedagen.

Artikler om Barnehagedagen 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev