Foreldreundersøkelser

FUB gjennomfører foreldreundersøkelser for å få kunnskap og forståelse om forhold som angår hjem-barnehage-samarbeid. Her finner du de siste undersøkelsene våre.

FUB spørreundersøkelse

Undersøkelse om trygt og godt barnehagemiljø

I februar 2022 gjennomførte Respons analyse en undersøkelse blant 1000 foreldre om loven om trygt og godt barnehagemiljø, som ble innført 1. januar 2021.

Vis materiell
Undersøkelse om bemanning

Bemanning i barnehagen

I september 2020 kontaktet Opinion over 1000 foreldre fra hele landet for å spørre dem ulike spørsmål om bemanning i barnehagen.

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev