Foreldreundersøkelser

FUB gjennomfører foreldreundersøkelser for å få kunnskap og forståelse om forhold som angår hjem-barnehage-samarbeid. Her finner du de siste undersøkelsene våre.

FUB spørreundersøkelse

Undersøkelse om trygt og godt barnehagemiljø

I februar 2022 gjennomførte Respons analyse en undersøkelse blant 1000 foreldre om loven om trygt og godt barnehagemiljø, som ble innført 1. januar 2021.

Vis materiell
Undersøkelse om bemanning

Bemanning i barnehagen

I september 2020 kontaktet Opinion over 1000 foreldre fra hele landet for å spørre dem ulike spørsmål om bemanning i barnehagen.

Vis materiell
Kontakt mellom barnehage og hjem i koronaperioden

Kontakt mellom barnehage og hjem i koronaperioden

Under nedstengningen i 2020 spurte FUB foreldre om kontakten de hadde hatt med barnehagen.

Vis materiell
Foreldremedvirkning i barnehagen, forside

Medvirkning i barnehagen

Høsten 2019 spurte FUB 500 foreldre i hvilken stor grad de har anledning til å medvirke beslutninger som blir tatt i barnehagen.

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev