Foreldreundersøkelser

FUB gjennomfører foreldreundersøkelser for å få kunnskap og forståelse om forhold som angår hjem-barnehage-samarbeid. Her finner du de siste undersøkelsene våre.

Foreldreundersøkelse

Foreldreundersøkelse om bemanning

Høsten 2023  gjennomførte Opinion en undersøkelse om bemanning på vegne av FUB og Utdanningsforbundet.

Vis materiell
FUB spørreundersøkelse

Undersøkelse om trygt og godt barnehagemiljø

I februar 2022 gjennomførte Respons analyse en undersøkelse blant 1000 foreldre om loven om trygt og godt barnehagemiljø, som ble innført 1. januar 2021.

Vis materiell
Undersøkelse om bemanning

Bemanning i barnehagen

I september 2020 kontaktet Opinion over 1000 foreldre fra hele landet for å spørre dem ulike spørsmål om bemanning i barnehagen.

Vis materiell
Kontakt mellom barnehage og hjem i koronaperioden

Kontakt mellom barnehage og hjem i koronaperioden

Under nedstengningen i 2020 spurte FUB foreldre om kontakten de hadde hatt med barnehagen.

Vis materiell
Foreldremedvirkning i barnehagen, forside

Medvirkning i barnehagen

Høsten 2019 spurte FUB 500 foreldre i hvilken stor grad de har anledning til å medvirke beslutninger som blir tatt i barnehagen.

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev