Oppstartssamtale i barnehagen

Mor og ansatt i oppstartsamtale
Bildet viser en mor og ansatt i samtale.

Samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene er avgjørende for at barnet skal trives og utvikle seg i barnehagen. En oppstartsamtale mellom foreldrene og barnehagen er et godt utgangspunkt for dette.

Oppstartsamtalen og tilvenningsperioden er som regel godt planlagt av barnehagen slik at barnet skal få en så trygg og smidig barnehagestart som mulig. Her gjelder det å gjøre barnehagen kjent med barnet og foreldrene, men også å gjøre foreldrene kjent med barnehagen.

Målet for oppstartssamtalen er å utveksle viktig informasjon og skape en tett dialog mellom foreldre og barnehage slik at man i fellesskap kan møte barnets fysiske og psykiske behov på best mulig måte. Samtalen kan ta for seg alt fra barnets favorittkosedyr til eventuelle allergier eller opplevelser barnet har hatt.

Ingen dumme spørsmål

Den første tiden legger grunnlaget for det gode samarbeidet som skal vare hele den tiden barnet går i barnehagen. Å begynne i barnehage er en spennende tid både for barnet og foreldrene. En informativ og fin oppstartssamtale er derfor ofte det som skal til for å gjøre foreldrene trygge på at dette blir en fin tid for barnet.

Barnehagen har gjerne delt ut et skjema i god tid slik at foreldrene kan forberede seg på den første samtalen, og en god oppstartsamtale bør være dialog mellom partene, ikke enveis kommunikasjon. Husk at ingen spørsmål er dumme.

Disse punktene kan være noe å tenke over for foreldrene i forkant av møtet:

 • Om barnet som person; samspill, temperament, vilje, hva gjør barnet glad/lei seg
 • Har barnet noen favoritter? For eksempel bamse eller en leke?
 • Hva liker barnet å gjøre?
 • Omsorgspersoner for barnet utover nærmeste familie?
 • Måltid; hva liker barnet å spise eller er det noe han/hun ikke liker?
 • Soving eller andre viktige rutiner?
 • Potte, do eller bleie?
 • Hvilke forventninger har dere som foreldre til barnehagen?
 • Andre ting barnehagen bør være klar over?

Dette kan du forvente at barnehagen informerer om i oppstartsamtalen:

 • Barnehagens åpningstider
 • Hvem er barnets primærkontakt i barnehagen?
 • Hvordan er en vanlig barnehagedag?
 • Fokusområder i barnehagen
 • Hva bør barnet ha av klær? Skift og utetøy
 • Typiske utfordringer som foreldrene bør være klar over. For eksempel levering og henting
 • Eventuelle informasjonskanaler; Mykid, Facebook, månedsbrev eller lignende
 • Foreldremøter
 • Taushetsplikten
 • Avklare forventninger; hvilke forventninger har barnehagen til foreldrene og motsatt
 • Hvilke samarbeidsarenaer finnes i barnehagen
 • Hvordan, med hvem og når kan foreldrene ta kontakt dersom de er bekymret for noe, eller bare ønsker å drøfte noe med barnehagen?
 • Foreldrenes viktige rolle – en ressurs for barnehagen

LES MER OM: Foreldresamarbeid i barnehagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev