Verktøy

Gratis materiell til hjelp for alle ansatte og foreldre med barn i barnehage.

Tips til barnehagene – Et hei betyr mye for mange

FUB har utarbeidet refleksjonsspørsmål og oppgaver til bruk i personalgruppa og på foreldremøter Her kan du se filmen "Et hei betyr mye for mange"

Vis materiell
overgang barnehage - skole

Forslag til vedtekter for Samarbeidsutvalget (SU)

Vedtekter hjelper til med å organisere arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU). Her finner du FUB sitt forslag.

Vis materiell
overgang barnehage - skole

Forslag til vedtekter for FAU

Vedtekter hjelper til med å organisere arbeidet i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Her er FUB sitt forslag.

Vis materiell

Samtaleplakater til samarbeidsutvalget (SU)

I samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken har FUB utarbeidet samtaleplakater som skal engasjere og motivere foresatte til å bli en aktiv del av barnehagehverdagen. Filene finner du også på nordsamisk og...

Vis materiell

Tips til barnehagene – Hvordan skape et trygt og godt barnehagemiljø?

FUB har utarbeidet refleksjonsspørsmål og oppgaver til bruk i personalgruppa og på foreldremøter. Bildet viser tre barnehagebarn som står og ser inn en dør.

Vis materiell

Tips til barnehagene – Hva gjør man hvis barnet ikke trives i barnehagen?

FUB har utarbeidet refleksjonsspørsmål og oppgaver til bruk i personalgruppa og på foreldremøter. Bildet viser en gutt som leker i barnehagen.

Vis materiell

Tips til barnehagene – hvordan lage gode foreldremøter?

FUB har utarbeidet refleksjonsspørsmål og oppgaver til bruk i personalgruppa og på foreldremøter. Dette bildet viser engasjerte foreldre på foreldremøte.

Vis materiell

Dialogmodellen

Når du planlegger foreldremøter anbefaler vi Dialogmodellen. Dialogmodellen setter trygt og godt barnehagemiljø på agendaen og skaper en god dialog mellom foreldre, og foreldre og ansatte.

Vis materiell

Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing er et gratis verktøy til barnehager til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse.

Vis materiell

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev