Barnet mitt trives ikke i barnehagen

Det kan være mange grunner til at barnet ditt ikke trives i barnehagen. Mobbing eller krenkelser kan være en av dem. 

Det er ikke alltid barn forteller om hva som skjer i barnehagen og det kan være vanskelig å finne ut hva det er, men spørsmål du kan stille deg er:  

  • Viser barnet ditt glede over å være i barnehagen? 
  • Hva forteller barnet hjemme? 
  • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen? 
  • Virker det som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen? 
  • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser? 
  • Opplever du at de ansatte i barnehagen er opptatt av hvordan barnet ditt har det? 

FUB har laget en film som handler om hva man kan gjøre dersom barnet ikke trives i barnehagen. Filmen kan du se nedenfor.

Film – Hva gjør man hvis barnet ikke trives i barnehagen?

Ta kontakt med barnehagen

Det er viktig at du sier fra til barnehagen dersom du opplever at barnet ditt ikke trives. Barnehagen har en plikt til å følge med på at alle barn har det trygt og godt når de er i barnehagen. 

LES MER OM: Barnehagens aktivitetsplikt

Det å ha god dialog med de ansatte er viktig for å samarbeide godt rundt barnet. Be derfor om en samtale med pedagogisk leder på avdelingen, og fortell hvordan du opplever at barnet ditt har det i barnehagen.

Les hva lovverket sier om barnehagens plikt til å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt barnehagemiljø

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev