Barnehagedagen 2024: «Stedet mitt»

Barnehagedagen  2024
Barnehagedagen 2024 arrangeres 12. mars og temaet i år er kulturarv.

Årets barnehagedag arrangeres tirsdag 12. mars. Markering skal bidra til å synliggjøre hvordan barnehagen og ansatte jobber for å gi barn kunnskap om og erfaring med kulturarven i sitt nærmiljø.

Barnehagen er en viktig kulturarena. Det er et sted der barn får kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og muligheten til å oppleve tilhørighet til eget nærmiljø. Derfor er kulturarv valgt som tema for Barnehagedagen 2024. Med slagordet “Stedet mitt” håper vi at barnehager over hele landet vil være med og markere dagen ved å vise fram hvordan man jobber med kulturarv og utforskning av nærmiljøet.

Nærmiljø og samfunn 

Barnehagebarn vokser opp i et mangfold av kulturinntrykk. Barnehageansatte og foreldre har en viktig oppgave med å gi barna gode opplevelser i og rundt nærmiljøet. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna opplever glede og stolthet over sin egen kulturelle tilhørighet.

Viktig del av pedagogikken

Barnehagens lokale tilhørighet og aktive bruk av nærmiljøet er en del av den tradisjonelle norske barnehagepedagogikken. Den tar utgangspunkt i at barnehagen er en del av nærmiljøet og at nærmiljøet har betydning for barns liv. Barn blir kjent med den lokale kulturarven på sitt sted gjennom lek og aktiviteter. Det handler om lokal kultur og historie, men også om at de yngste i samfunnet er viktige medspillere i vår felles kultur.

Kulturarv og foreldresamarbeid

Kulturarv og inkludering går hånd i hånd. Foreldre kan for eksempel komme til barnehagen med ønske om å dele av sin kulturarv. Det kan gi inspirasjon og samarbeid i barnehagehverdagen, i tillegg til å gi barn og ansatte forståelse og kunnskap om ulike bakgrunner og kulturer.

Materiell – seminar – nettside

Hold av mandag 11. mars – da blir det kveldsseminar! Påmelding og mer informasjon kommer. På nettsiden til FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet kommer det nedlastbare plakater, og vi vil legge ut artikler om temaet.

Her kan du også lese mer om Barnehagedagen og se tidligere temaer. På forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du også mange interessante artikler om temaet. 

Om Barnehagedagen

Dagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i barnehagen. Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter. Diskuter gjerne hva som kan gjøres hos dere.

Sett av dagen, dette blir spennende. Lykke til med årets barnehagedag!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev