Barnet mitt skal slutte å sove om dagen

Barn som sover
Bildet viser ei lita jente som sover på dagtid. foto: colourbox

Når barn slutter å sove på dagen er individuelt, men skjer oftest når barnet er mellom to og tre år. Soving på dagen kan etter hvert gjøre at barn ikke blir trøtte ved leggetid. Det kan da være lurt å slutte med eller regulere dagsovingen. Hvor mye hvile og søvn barnet ditt trenger vet dere som foreldre best. Det er derfor viktig med god kommunikasjon med barnehagen om dette. Slik kan dere kan legge en god plan sammen for at barnet skal være mest mulig er uthvilt.

Fasen der barn skal slutte å sove på dagtid kan ofte være litt krevende, både for barna og for foreldrene. Når barna slutter å sove på dagen i barnehagen er de ofte stuptrøtte på ettermiddagen. De sovner kanskje i bilen på vei hjem eller foran barne-tv. Det viktigste er at barna får nok søvn totalt sett, derfor kan det være lurt i en periode at barna legger seg tidligere, kanskje allerede klokken 18. Det er også viktig at når barna skal slutte å sove på dagen, at de virkelig er klare for det. Snakk gjerne med de ansatte i barnehagen om dette før dere setter i gang prosessen. De ansatte tilbringer mye tid med barnet ditt og vet om han eller hun er veldig trøtt midt på dagen.

Fem tips til når barnet ditt skal slutte å sove på dagen:

  1. Trapp ned sovingen gradvis. Kutt lengden i sovingen som en start, eller antall dager det sover på dagen slik at barnet blir vant til å ikke sove på dagen. Det er viktig at disse små lurene ikke er for sent på dagen, da kan det ofte bli vanskelig å få dem i seng på kvelden.
  2. Legg en plan sammen med barnehagen. De ansatte i barnehagen har lang erfaring med barn på din alder og dagsoving. Spør dem gjerne om tips, og om de tror barnet ditt er klar for det. Det er også viktig for barnehagen at du kommuniserer med dem om hvordan barnet har sovet på natten, slik kan de være forberedt på om barnet kan bli fort sliten den dagen.
  3. Kan barnet ditt hvile istedenfor å sove? Mange barnehager har hvilestund for barna når de mindre barna sover, slik at barna får en rolig stund før det er leking og full fart igjen. Det kan også være lurt at barna får øve seg på å slappe av.
  4. Snakk med barnet ditt om det. Kanskje du ikke får så kloke svar, men det er viktig for barn i denne alderen å være forberedt på hva som skal skje, og det kan være lettere å få de med på dine avgjørelser om de føler at de har vært med på å ta beslutningen.
  5. Kutt ut dagsoving på våren eller sommeren. På lysere årstider har vi oftere mer energi og er mindre trøtte enn i vinterhalvåret.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev