Sekretariatet til FUB

Administrasjonen til FUB har ansvaret for den daglege drifta av FUB og arbeider med å rettleia og å gi råd til foreldre og barnehagane. Den held til i Bø i Telemark og består av kompetente rådgivarar med brei erfaring og praksis frå ulike barnehagar og med heim-barnehagesamarbeid. Det er rådgivarane som svarer på førespurnader frå foreldre.

Administrasjonen til FUB er underlagd Kunnskapsdepartementet, og flytta i 2019 til Bø i Telemark etter mange år i Oslo.

Kontakt oss

ANSATTE

Dette er administrasjonen til Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Jørn Aabø

seniorkonsulent

Bjørnar Hagen Vika

senior kommunikasjonsrådgivar FUB/FUG

415 04 271

Marianne Dahlseng

kontorleiar

Beate Darrud

seniorrådgivar

Marianne Røhr Fehn

seniorrådgivar

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev