Jeg har sagt ja til at barnet mitt kan kartlegges av PPT. Nå sier barnehagen at de skal lage en henvisning. Hva er en henvisning og hva krever det av meg som forelder?

En henvisning inneholder generelle opplysninger om eleven, bakgrunn for henvisning, opplysninger fra foreldre og en pedagogisk rapport skrevet av barnehagen. Det bør fremgå tydelig av henvisningen hva man ønsker vurdert.

Henvisningen kan ikke sendes uten at foreldre har signert. Foreldrene får også tilgang til innholdet i henvisningen og eventuelle vedlegg som sendes med.

Når henvisning er sendt, vil den bli fulgt opp av en saksbehandler i PPT. Saksbehandleren bør ha dialog med både hjem og barnehage gjennom utredningsarbeidet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev