Gode tips til deg som skal på foreldremøte i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Tett og god dialog mellom foreldre og barnehage er uvurderlig for barns trivsel og utvikling i barnehagen, og for å etablere et godt samarbeid er foreldremøter et viktig verktøy.

Foreldremøter i barnehagen og innholdet skjer som oftest på initiativ fra barnehagen, men foreldre kan også påvirke temaer som er viktige for dem. Mange barnehager har videreutviklet foreldremøtene og bruker disse til faglig påfyll, diskusjons- og felles utviklingsforum. Sammen med foreldrene kan personalet finne fram til innhold og form som passer den enkelte foreldregruppe og barnehage.

Hvordan kan foreldremøtene bli en god arena for både foreldre og ansatte? Se mer her:

Hva er målet med foreldremøte i barnehagen?

 • Informasjon fra barnehagens ansatte; barnehagedagen, fokusområder, måltider, utetid/innetid, utfordringer.
 • Dialog med foreldrene, hvordan kan foreldre påvirke barnehagehverdagen?
 • God anledning til at foreldre kan bli kjent og utveksle erfaringer.
 • Finne en god samarbeidsform, hvordan oppnår man best mulig dialog.

Fem tips til foreldre som skal på foreldremøte i barnehagen:

 1. Forbered deg godt. Snakk gjerne med samarbeidsutvalget i barnehagen i forkant om du har viktige saker du ønsker å drøfte.
 2. Snakk med andre foreldre. Er dette kun en sak som opptar deg og ditt barn eller kan dette også gjelde flere?
 3. Sett deg ved siden av en du ikke har snakket så mye med før. Foreldremøte er en gyllen anledning til å bli kjent med nye foreldre og å knytte bånd på tvers av foreldregruppen.
 4. Er det mulig med barnevakt slik at begge foreldrene kan gå? Foreldremøter er en god plattform for dialog om barnehagehverdagen også foreldrene imellom.
 5. Engasjer deg! Kunne du tenke deg et verv i samarbeidsutvalg eller i FAU? Disse representantene velges gjerne ut på foreldremøte og det kan være lurt å ha tenkt gjennom i forkant om dette kan være noe for deg. Interessert i å vite mer om hva FAU og samarbeidsutvalget gjør? Les mer om FAU og SU

Kom gjerne med forslag til barnehagen eller samarbeidsutvalget om form og innhold på foreldremøter for et best mulig foreldresamarbeid.

Fem tips til barnehagene:

 1. Barnehagen oppfordrer til dialog. Kan det bli gjennomført en spørreundersøkelse om hva foreldrene ønsker å snakke om på foreldremøtene? Eller bruk gjerne samarbeidsutvalget til å finne tema som engasjerer foreldrene.
 2. Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene og de ansatte kan bli bedre kjent med hverandre, at det fritt kan utveksles informasjon og aktuelle tema blir drøftet. Kan foreldremøtene gjennomføres på en måte som oppleves mer «lavterskel» og slik at foreldrene lettere kan bli kjent med hverandre? F.eks morgenkaffe, filmkveld der det vises bilder og filmsnutter fra barnehagehverdagen, sosiale sammenkomster ved f.eks barnehageoppstart.
 3. Alle foreldre blir informert i god tid om tid, sted og tema slik at alle har mulighet til å delta og kan stille forberedt.
 4. Foreldrene må kunne forstå det som blir sagt i møtene. Ikke alle foreldre har god nok norsk språkforståelse til å forstå innholdet i det som blir sagt og diskutert på møtene. Barnehagen må derfor sørge for tolk for foreldrene som har behov for og/eller ønsker dette.
 5. Viktig at barnehage også tenker over: Hvem kommer/kommer ikke? Er det ”alltid” de samme som kommer og de samme som uteblir? Har barnehagen diskutert årsaken til dette? Skyldes det praktiske vansker, som barnevakt og lignende? Temaene som tas opp; angår de alle?

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev