Foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagen

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen gir et godt barnehagemiljø. I informasjonsbrosjyren finner du alt du trenger å vite om SU og foreldrerådet.

Bilde av informasjonsbrosjyren Foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.