Vil fjerne FAU: – Svekker demokratiet

Stortinget
Bildet viser Stortinget i Oslo. Før sommeren skal politikerne ta stilling til ny opplæringslov.

I forslag til ny opplæringslov fjernes foreldreutvalgene som samarbeidsorgan i skolen. – En oppsmuldring av skoledemokratiet, sier leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer.

Millioner til oppgradering av skolegård, trafikksikringstiltak langs skoleveier som redder liv, tiltak mot mobbing og bedre læringsmiljø. Vi kan nevne i fleng av gode tiltak som Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har fått til der samarbeid og skoledemokrati fungerer.

Vi kjenner også konsekvensen av skoledemokrati som ikke fungerer. Når skoler og foreldre ikke klarer å samarbeide i fellesskap får vi enkeltforeldre som kjemper for egne barn, på bekostning av fellesskapet. Derfor håpet FUG – og flere med oss – på en ny lov med tydeligere rammer og føringer for foreldresamarbeid. Ved å beholde en stø kurs for foreldresamarbeid får vi maksimalt ut av krafta i en samlet foreldregruppe.

Her finner du hele forslaget til ny opplæringslov

Ber om kaos

Dessverre har vi fått det stikk motsatte: Grenseløs tillit til at kommunene selv skal bruke tid på å organisere foreldreutvalgene, kun støttet opp med noen få, generelle krav. I lovforslaget som skal til behandling i Stortinget er foreldresamarbeidet helt i det blå:

  • Foreldrerådet, FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg skal ikke lenger være lovpålagt.
  • Kommunene og fylkeskommunene får frie tøyler til å organisere samarbeidet med foreldrene.

– En klar svekkelse av foreldresamarbeidet. Man styrker ingenting ved å la det være opp til tilfeldighetene hvordan man skal organisere. Mindre rammer og struktur betyr mer kaos og større ulikheter i skole-Norge, sier Chramer.

Svekker demokratiet

De minste barna er avhengige av foreldrene for at deres stemme skal bli hørt. For disse er foreldreorganene i skolen i praksis også elevmedvirkning. I en verden hvor demokratiet er på tilbakegang er FUG ekstremt skuffet over forslaget om å fjerne positive og demokratisk valgte utvalg som FAU fra loven. Vi vet at de skolene som har et fungerende skoledemokrati kommer til å fortsette å holde de gode rutinene i hevd.

Vår bekymring ligger hos skolene med et svekket skoledemokrati og en likegyldig holdning til foreldresamarbeid – det er nettopp disse loven må støtte opp.  

– Vi kan ikke sette vår lit til at kommuner med knappe ressurser bruker tid på å organisere nytt foreldresamarbeid. Behold foreldreutvalgene i opplæringsloven, sier Marius Chramer.

LES FUGs INNSPILL TIL NY OPPLÆRINGSLOV

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev