Vi har samlet inn penger til klassetur gjennom flere år med dugnader, loppemarked o.l. To elever har sluttet i klassen og foreldrene ber om tilbakebetaling av pengene som er samlet inn. Kan de kreve disse tilbakebetalt?

Det finnes ingen generelle regler om dette konkret. Det er mulig å utbetale til dem som ikke ønsker å delta dersom det er flertall for dette i foreldregruppen, men neppe grunnlag for å kreve utbetaling.

Sjekk først om det på din skole eller kommune er laget regler/retningslinjer for hvordan innsamlede midler skal håndteres dersom formålet med innsamlede midler endres eller ikke kan gjennomføres.

Penger anskaffet ved dugnad/gaver/salg, som er ment som gavebidrag til skolen for gjennomføring av klassetur, må forutsettes innsamlet under «gratisprinsippet» i opplæringsloven § 2-15. Det er naturlig å betrakte pengene som tilhørende klassefellesskapet og ikke hver elev/foreldre med en andel. Man får for eks. ikke med seg «sin andel» ved skolebytte, og midlene kommer nye elever til gode på samme måte som elever som har vært i klassen hele tiden. Utbetaling fra slike fellesskapsmidler kan derfor bli vanskelig i praksis.

Kunnskapsdepartementet har om gratisprinsippet, i rundskriv F-14-03 uttalt bl.a. følgende:

«Opplæringsloven § 2-15 er ikke til hinder for at skolene kan ta imot ulike former for gaver (pengegaver, midler fra dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.) enten dette er fra næringsliv, foreldre, venneforeninger eller andre.

  • Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk.
  • Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame.
  • Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke.

Les hele rundskrivet her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev