Vi har en lærer på skolen som mobber elevene. Hva kan jeg gjøre?

Det står i opplæringsloven (Kap. 9A) at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal aktivt arbeide for å skape et positivt skolemiljø.

Det er spesielt alvorlig hvis en voksen på skolen utsetter en eller flere elever for krenkelser. Da skal rektor varsles snarest. Rektor har ansvar for å varsle kommunen, undersøke saken og sette inn tiltak.

Hvis det er noen i skoleledelsen som står bak krenkelsene, skal den som får mistanken, varsle direkte til kommunen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev