Vi er en samisk familie bosatt utenfor samisk forvaltningsområde. Hvilke rettigheter har barnet mitt til samisk opplæring?

Samer i hele landet har i grunnskolealder rett til opplæring i samisk.

Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringen ikke kan gis med egnet undervisningspersonale på skolen.

Alternative opplæringsformer kan for eksempel være:

  • Fjernundervisning
  • Intensivundervisning
  • Leirskoleopphold

Slike opplæringstilbud skal utarbeides i samarbeid med foreldrene.

Utenfor samiske distrikt har også minst ti elever i en kommune som ønsker opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elever i gruppen. Kommunen kan vedta å legge opplæring på samisk til en eller flere skoler i kommunen.

Elevene avgjør selv om de vil ha opplæring i og på samisk fra og med 8. klasse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev