Sønnen min sier at en medelev i klassen bruker ASK. Hva er det?

Noen personer forstår alt som sies av andre, men mangler helt eller delvis språk selv og trenger derfor hjelp til å bli forstått. For disse kan ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon, være en god kommunikasjonsform.

Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. ASK er altså alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelige.

Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner.

For elevene som trenger alternativ supplerende kommunikasjon er det tre mål som står sentralt i opplæringen:

  • Gjøre seg forstått
  • Utvikle kunnskap og lære ferdigheter
  • Bruke ASK i samspill med andre

Som forelder kan du ta kontakt med skolen og etterspørre informasjon om hvordan ASK brukes i klassen. Økt kunnskap om temaet i foreldregruppen kan bidra til større forståelse for- og inkludering av elever som ikke kan kommunisere på tradisjonell måte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev