Skolestart – Bør tvillinger (flerlinger) gå i samme klasse?

Nedenfor kan du se noen tips vi har fått fra Tvillingforeningen.

 • Be om barnehagens erfaringer og råd. De har blitt kjent med barna, og observert hva som har fungert/ikke fungert.
 • Barnas alder og modenhet (født sent eller tidlig på året, klar for skolen eller ikke)
 • Er tvillingene enegget eller toegget?
  • Hvor like/ulike er barna?
  • Avhengighetsforholdet mellom barna
 • Balansen dem i mellom
  • Dominans (veksler de på, eller dominerer den ene?)
  • Konkurransen mellom barna (er den positiv eller negativ?)
  • Evner
  • Ansvar
  • Modenhet
 • Hvilke reelle muligheter finnes?
  • Husk at selv på små skoler uten flere klasser på samme trinn, kan det være mulig å dele i ulike grupper av og til.
  • Selv om man velger samme klasse, kan barna deles i ulike grupper når det gjennomføres gruppearbeid, eller dersom klassen/trinnet deles i ulike grupper i noen fag slik som f.eks. gym, kunst og håndverk, mat og helse osv.
 • Har barna opplevd store forandringer i familien eller nærmiljøet (samlivsbrudd, flyttet osv.)?
  • Får de gå sammen kan de finne trygghet og støtte i hverandre
 • Andre praktiske forhold som bør vurderes?
 • Var valget riktig?
  • Hvis man etter en tid ser at valget ikke var riktig, bør det være mulig å gjøre endringer.
  • Løpende kommunikasjon med skolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev