Skolen har ikke noe samhandlingssystem der FAU kan lagre sine dokumenter. Er FAU-dokumenter arkivverdig og hvor bør slike dokumenter i så fall arkiveres?

FAU sine dokumenter er arkivverdige. Skolen har en dokumentasjonsplikt, også knyttet til arbeid i skolens rådsorganer. I praksis innebærer det at FAU sammen med skolen må lage rutiner som sikrer at skolen får arkivert innkallinger og referat fra alle FAU-møter, men også andre arkivverdige dokumenter.

Mange erfarer at det er praktisk at dokumentene også ligger lagret på en digital plattform hvor skolen kan administrere hvem som skal ha tilgang etter hvert som foreldre går inn i- og ut av skolens rådsorganer. På den måten kan nye FAU-er ha en «database» tilgjengelig. Dette gir god informasjon og er over tid arbeidsbesparende for foreldrene. Også i denne sammenheng vil det være aktuelt at FAU går i dialog med skolen for å se på hvilke muligheter skolen har til å bistå med dette.

Alternativt finnes det ulike web-løsninger for drift av lag og organisasjoner, men disse løsningene er ofte kostbare og kan, ut fra hva vi kjenner til, ikke kobles til skolens arkivsystemer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev