Rektor har informert om resultatene fra Elevundersøkelsen i SU/SMU. Jeg skulle gjerne sett mer på tallene. Kan jeg be rektor om innsyn?

Resultatene fra Elevundersøkelsen ligge tilgjengelig HER. Her vises tallene for de trinn som undersøkelsen er obligatorisk for. Du skal også kunne hente opp tilsvarende informasjon fra de fem foregående årene. Slik kan du se trender og utvikling for din skole.

Dersom skolen gjennomfører undersøkelsen på flere trinn enn det som er obligatorisk, vil det være naturlig at SU/SMU er orientert om skolens resterende tallmateriale. Vær oppmerksom på at skolen har et ansvar for å skjerme opplysninger som kan identifisere enkeltelever. Dette er også årsaken til at noen tall ikke vises på UDIR sine sider.

Mange kommuner og skoler har faste rutiner for oppfølging av Elevundersøkelsen. Informasjon til- og samarbeid med foreldre for å skape godt skole- og læringsmiljø bør være en del av oppfølgingsarbeidet. Slike rutiner og/eller planer kan du etterspørre i skolens rådsorgan. Dersom slikt ikke finnes, kan det være naturlig å løfte dette som sak til skolens SU/SMU.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev