På klassetrinnet til vårt barn er det veldig dårlig miljø. Kan vi sende en klage til statsforvalteren på vegne av hele trinnet eller klassen?

Hvis man er bekymret for skolemiljøet i en hel klasse eller et helt trinn på skolen skal man først ta det opp med skolens ledelse.

Hvis skolen ikke gjør noe for å bedre miljøet, er neste trinn å klage til kommunen (skoleeier).

Klage til statsforvalteren gjelder i enkeltsaker, altså der du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å sikre at barnet har et trygt og godt skolemiljø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev