Noen lærere gir elevene lekser, andre gjør det ikke. Er det lov?

Det er lange tradisjoner i norsk skole for å gi elevene hjemmelekser. Samtidig ser vi at trenden har endret seg i senere år. Mange skoler velger nå å være helt eller delvis leksefrie. Dette står skolene fritt til å velge. Lekser kan være en fin måte for foreldrene å delta i barnas opplæring på, samtidig som elevene får øving i å ta ansvar og jobbe selvstendig. Det bør likevel tas hensyn til elevenes behov for lek, fritid og hvile.

Lekser kan også være grunnlaget for mange «tøffe tak» på hjemmebane. Det kan handle om at elevene er slitne etter en lang dag i skole/SFO, noen har lærevansker som gjør leksearbeidet mer krevende, leksene kan være dårlig gjennomgått eller lite egnet til å gjennomføre uten faglig hjelp. Dette gjør det vanskelig for mange foreldre å være den støtten de ønsker for egne barn.

Lekser eller ei; det vil alltid være en fordel om skolen har en felles leksepraksis som gjennomføres på tvers av trinn og fag. Det bidrar til trygge og forutsigbare rammer for elevene selv og foreldrene som skal følge opp et eventuelt hjemmearbeid.

Dersom bruken av lekser er ulik mellom klasser eller trinn på en måte som oppleves ugunstig, anbefaler vi at dette tas opp med skolen ved klassekontakt eller FAU, slik at man sammen kan vurdere og komme fram til gode løsninger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev