Må utviklingssamtaler foregå på dagtid?

Nei, både opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven slår fast at skolen skal samarbeide med foreldrene. Det er skolens ansvar å legge til rette for dette samarbeidet, men foreldre er også forpliktet til å bidra, for eksempel med å søke gode løsninger sammen med kontaktlærer.

For noen foreldre passer det godt med utviklingssamtale på dagtid, for andre er det kun mulig å møtes etter foreldrenes arbeidstid. Hvis kontaktlærer har denne kunnskapen før samtalene settes opp, vil det være lettere å tilpasse og fylle opp ledige tidspunkter. Et godt råd kan derfor være å gi kontaktlærer beskjed om at det er utfordrende å møte på dagtid, i god tid før samtalene skal gjennomføres.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev