Må foreldrene hjelpe barnet sitt med leksene?

Nei, foreldrene MÅ ikke hjelpe barnet med leksene, men vi vet fra forskning at engasjerte foreldre styrker barnas trivsel og læring.

Dersom leksene er godt tilpasset barnets evner, ferdigheter og selvstendighet, kan leksearbeidet være en fin anledning for deg til å:

  • Gi barnet opplevelsen av at skole er viktig
  • Støtte og oppmuntre barnet i læring
  • Bidra til at barnet får gode mestringsopplevelser
  • Trene barnet i å utvikle selvstendighet
  • Bli kjent med innholdet i opplæringen
  • Skape en naturlig dialog med barnet, noe som styrker språk og relasjon

Hvis du opplever at barnet ditt trenger mye hjelp til leksene, bør du ta dette opp med skolen slik at hjemmearbeidet blir bedre tilpasset ditt barns behov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev