Må FAU ha et eget styre?

Nei, FAU trenger ikke å opprette et eget styre. Det viktigste er at medlemmene i FAU opplever at de får fordelt oppgavene på en god måte, og at oppfølging av saker fungerer godt. Ved enkelte skoler består FAU av mange foreldrerepresentanter. Det et er ikke uvanlig at et trinn har fire parallelle klasser pr trinn, og FAU vil da bestå av 28 medlemmer på en 1-7 skole. Da kan det være vanskelig å finne møtetid som passer for alle, og et styre kan gjøre det enklere å organisere arbeidet.

Det er FAU selv som bestemmer om de ønsker å opprette et styre. Det bør stå noe i vedtektene for FAU om hvordan dere velger å løse dette ved din skole.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev