Kontaktlærer er sykemeldt for en lengre periode. Hva kan jeg forvente av informasjon fra skolen om situasjonen?

Endringer i elevenes skolehverdag kan påvirke både trygghet, trivsel og læring. Når en kontaktlærer blir fraværende over tid, er det derfor både naturlig og viktig at elever og foreldre informeres godt fra skolens side. Det er rektor som sitter med det overordnede ansvaret for at foreldre gis nødvendig informasjon i situasjoner som denne.

Målet med slik informasjon kan f.eks. være:

  • å skape forutsigbarhet for elevene ved at de vet hvem som blir deres nye, voksne «holdepunkt» i skolehverdagen for en periode fremover
  • at foreldrene vet hvem de skal kontakte på skolen i lærers fravær
  • at elever og foreldre vet hvem som skal gjennomføre foreldremøte og/eller pålagte elev- og utviklingssamtaler (hvis dette var planlagt gjennomført i fraværsperioden)
  • å avklare hvordan skolen sikrer faglig oppfølging og vurdering av elevene (dersom vikar ikke har godkjent lærerutdanning)
  • avklare hvordan hjem og skole kan jobbe sammen til beste for eleven i denne situasjonen

Dersom du ikke hører noe fra skolen, kan du henvende deg til rektor og etterspørre informasjon.

Det kan også være en mulighet at klassekontakten tar opp saken med rektor på vegne av foreldregruppen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev