Kan steforeldre delta i hjem-skole samarbeid?

Informasjon til og deltakelse på foreldremøter for personer uten foreldreansvar som ikke er biologiske foreldre, kan gis dersom vedkommende har samtykke til det (fullmakt) fra en som har foreldreansvar. Det kan for eksempel dreie seg om nære familie-medlemmer eller en ny ektefelle eller samboer. Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å møte på det samme foreldremøte, må det likevel kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av en uheldig personbalanse.*

Etter opplæringslovens bestemmelser om foreldrerepresentasjon er det foreldrene ved skolen som er medlemmer i foreldrerådet. FAU velges av og fra foreldrerådet.

* https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-036-98/id108353/

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev