Kan skolen nekte elever å være med på klasseturer/leirskole?

Hvis det er skolen som arrangerer turen, kan den ikke nekte noen elever å være med. Skolen må stille med nok voksne med riktig kompetanse, slik at alle elevene får en fin tur. Hvis skolen ikke har ressurser til at alle elevene kan være med på tur, kan de heller ikke arrangere slike turer.

Dersom turen er arrangert av foreldregruppen, er det ikke et krav at resten av foreldregruppen skal ta ansvar for en elev med spesielle behov. Likevel er det viktig at eleven ikke ekskluderes fra turen. Som regel løses dette ved at elevens foreldre blir med på turen.

Dersom det blir aktuelt å sende en elev hjem fra skoletur eller leirskole som følge av uønsket oppførsel, må skolen følge reglene for bortvisning. Skolen må betale for elevens reise hjem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev