Kan skolen holde tilbake informasjon om at klassen skal ha prøver?

Skolens plikt til å samarbeide med hjemmet, både på individnivå og gjennom skolens rådsorganer, er tydelig forankret både i opplæringsloven og tilhørende forskrift.

Med dette som utgangspunkt er det naturlig å tenke at foreldre får informasjon om at deres barn skal gjennomføre prøver, uansett om det er nasjonale, standardiserte kartleggingsprøver, eller lokale prøver som skolen gjennomfører i ulike fag.

Fordelene ved at skolen deler slik informasjon kan være at foreldre får:

  • innsikt i skolens lærings- og vurderingsarbeid generelt
  • mulighet til å engasjere seg i barnas læring og utvikling
  • mulighet til å følge opp spesifikt, både gjennom eventuelle forberedelser og ikke minst gjennom å kunne motivere eget barn når prøvedagen kommer
  • innsikt i- og mulighet til å følge opp resultater og mål for videre arbeid i etterkant av prøven
  • tillit til at skolen vil vel og ønsker det beste for elevene og samarbeidet med de voksne

Skolen på sin side vil trekke veksler på et positivt foreldresamarbeid, både gjennom økt tillit i foreldregruppen og gjennom styrkede elevresultater – både faglig og sosialt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev