Kan foreldre som jobber ved skolen være FAU-representant eller FAU-leder?

Det finnes skoler som har praksis eller vedtekter for FAU som bestemmer at foreldre som jobber ved skolen ikke kan velges til FAU.

Det er imidlertid ikke noe i lovverket som forbyr dette. Tvert imot; alle foreldre skal kunne velges som representanter. Det vil nok være vanskelig for noen i skolens ledelse å la seg velge til FAU, men for de aller fleste ansatte handler det om å ha forståelse for og forholde seg til ulike roller og habilitet  i ulike sammenhenger. Som FAU-representant er man tillitsvalgt og talsperson for den gruppen som man er valgt av, altså foreldrerådet eller en del av foreldrerådet. Ofte foregår valg av FAU-representant klassevis eller trinnvis.

For de aller fleste typiske FAU-saker vil det ikke oppstå spørsmål om habilitet, men det må vurderes fra sak til sak. En representant som jobber ved skolen vil muligens noe oftere enn andre måtte vurdere eller oppleve å få spørsmål om sin habilitet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev