Kan foreldre holde elevene hjemme fra leirskole?

Leirskole/klassetur som er arrangert av skolen, er en del av den ordinære undervisningen, og foreldrene kan derfor ikke holde elevene hjemme fra slike turer uten videre.

 Hvis du er i tvil om du ønsker at barnet ditt skal delta, er det viktig at du snakker med elevens kontaktlærer eller andre på skolen og får god informasjon. Da kan du også spørre om det er mulig å legge til rette for barnet ditt. 

 Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal delta, må du søke kommunen/skolen om fritak fra undervisningen i perioden leirskolen varer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev