Kan FAU søke om tippemidler?

Nei, ikke FAU. For å søke om tippemidler må man være registrert i Frivillighetsregisteret. FAU er et organ som er fastsatt av lov, og kan derfor ikke registreres der. Ved noen skoler er det opprettet uavhengige venneforeninger som samler inn midler til skolen. Disse kan registreres. I FUG holder vi gratisprinsippet høyt. Det er viktig i denne sammenhengen å passe på at det ikke skapes press om at foreldre og elever skal bidra, at midlene kommer hele klassen/gruppen til gode uavhengig av om og hvor mye eleven/foreldrene bidrar inn og at det ikke skapes forpliktelser til reklame eller andre kommersielle bindinger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev