Kan elever pålegges å dusje etter gymtimene?

Nei, elever kan nekte å delta i dusjingen. Det er ikke grunnlag i lovverket for å pålegge elever å dusje. Skolen må gi foreldrene informasjon om dette. Det må være opp til den enkelte skole i samarbeid med skolens tillitsvalgte foreldre å finne frem til den beste måten å gi informasjon om at dusjing er frivillig. Det er selvsagt mange gode grunner til å dusje etter intensiv fysisk aktivitet, og det optimale er at dusjing på skolen føles trygt. Det er stadig mer vanlig med avlukker eller skillevegger i dusjområdet. Slik tilrettelegging trenger ikke være veldig kostbar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev