Jeg opplever at barnet mitt strever faglig med skolearbeidet, det bekymrer meg. Hva bør jeg gjøre?

Har du bekymringer, bør du raskt ta kontakt med skolen for å drøfte dette. Fortell hvordan du opplever situasjonen, og gi eksempler på det som oppleves vanskelig. Skolen har taushetsplikt, så du kan føle deg trygg på at alt du forteller blir ivaretatt på en god måte.

Skolene sitter på lang erfaring og verdifull kompetanse, og vil jobbe for å finne den beste løsningen for barnet ditt. I første omgang kan det handle om å tilpasse opplæringen bedre eller finne egnede tiltak som skolen kan prøve ut innenfor rammene av ordinær undervisning.

Hvis skolen har lekser, kan det være nødvendig å tilpasse hjemmearbeidet også. Læringsutbyttet blir bedre når skole- og hjemmearbeid er formet slik at eleven både kjenner mestring og får utfordringer eleven selv kan håndtere.

Noen skoler har faste treffpunkt med ulike tverrfaglige instanser hvor det er rom for å invitere foreldre inn. Det kan være godt for både hjem og skole å tenke høyt sammen om barnets situasjon, for eksempel med PPT.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev