Skolen sier at de skal lage en henvisning til PPT. Hva er en henvisning og hva krever dette av meg som forelder?

En henvisning inneholder generelle opplysninger om eleven, bakgrunn for henvisning, opplysninger fra foreldre og en pedagogisk rapport skrevet av skolen. Det bør fremgå tydelig av henvisningen hva man ønsker vurdert.

Henvisningen kan ikke sendes uten at foreldre/elev har signert. Foreldrene får også tilgang til innholdet i henvisningen og eventuelle vedlegg som sendes med. Barn som er over 15 år, skal gi selvstendig samtykke og er selv part i saken. De skal spørres om råd, og meningene deres skal tillegges stor vekt.

Når henvisning er sendt, vil den bli fulgt opp av en saksbehandler i PPT. Saksbehandleren bør ha dialog med både hjem, skole og eleven selv gjennom utredningsarbeidet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev