Jeg er klassekontakt i en klasse hvor det går en elev med synshemming. Hva kan jeg bidra med i min rolle?

Det er både skolen og foreldregruppens ansvar å sikre at alle elever blir godt inkludert i klasse- og skolemiljøet. Alle elever trenger å kjenne at de hører til i klassefellesskapet. Tilhørigheten påvirkes blant annet av holdninger i klassen, omsorg elevene har for hverandre og evnen de har til å kommunisere på tvers av ulike vansker eller behov.

Som klassekontakt kan du i dette tilfellet:

  • Etterspørre informasjon til elever og foreldre om hvordan det er å ha en synshemming.
  • Avklare med skolen hvem som kan spørres dersom elever eller foreldre har spørsmål rundt temaet.
  • Se til at aktiviteter som arrangeres av foreldregruppa er tilgjengelige og gjennomførbare for eleven med synshemming (og elever med andre utfordringer)

Tiltakene ovenfor forutsetter dialog med foreldrene til eleven med synshemming.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev