Jeg er FAU-leder. Noen foreldre har henvendt seg til meg fordi barna deres blir mobbet. Kan jeg ta disse sakene opp i FAU?

FAU skal ikke behandle enkeltsaker. I utgangspunktet skal foreldre som opplever at barna deres blir mobbet ta saken opp direkte med skolen.

FAU kan på generelt grunnlag stille spørsmål til skolen om hvordan foreldre skal gå frem hvis de opplever at barnet deres ikke har et trygt og godt skolemiljø og hvilke rutiner skolen har når det meldes om mobbing.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev