Jeg er bekymret for at skolen har et dårlig skolemiljø, og at rektor ikke følger opp – hva kan jeg gjøre?

Rektor skal ha oversikt over skolemiljøet og kunnskap om klassemiljø og enkelthendelser. Hun har ansvar for at de ansatte skal gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak når noen opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder alle som jobber ved skolen.

Rektor har også ansvar for at elever og foreldre får informasjon om retten til et trygt og godt skolemiljø og muligheten for å klage til Statsforvalteren.
Hvis du er bekymret for skolemiljøet, kan du sende en henvendelse til skolen ved rektor. Skriv ned det du er bekymret for og kom gjerne med konkrete eksempler. Du kan også spørre hvordan rektor følger opp opplæringslovens § 9 A, hvilke rutiner som finnes på skolen og hvordan informasjon kommer ut til elever og foreldre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev